Η Γνώση είναι Δύναμη!
Η σωστή αξιοποίηση του χρόνου και των ικανοτήτων ενός παιδιού του δίνουν τη δυνατότητα να μορφωθεί σωστά και να ασχοληθεί παράλληλα και με άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες.


Η εκτίμηση, η εμπιστοσύνη και η συνεργασία δασκάλου- γονέα, δασκάλου- παιδιού μας κάνουν με υπευθυνότητα να πούμε πως κάθε παιδί μπορεί να αναδείξει κοντά μας την δική του προσωπικότητα και να αποκτήσει (πριν το Λύκειο) τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.